De opbrengst van deze wijnverkoop gaat volledig naar de werking van vzw Autimismus.